Κατηγορία: 2ο έτος

Άρθρο

ΜΟ.ΔΙ.Π.: Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης (11-31.5.2020)

Σύμφωνα με το 64/13807-30.4.2020 έγγραφο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών, η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο 2020, διενεργείται από τη Δευτέρα, 11 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που...

Άρθρο

Erasmus+: παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση (έως 30.6.2020)

Η επιτροπή Erasmus+, στην αριθ. 5/2019-2020/01.04.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε: να δοθεί παράταση έως 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή αιτήσεων από φοιτητές στο πλαίσιο της Προκήρυξης για τη δράση Erasmus+ για πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην Ευρώπη να δοθεί παράταση έως 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή αιτήσεων από φοιτητές στο πλαίσιο...

Άρθρο

Δήλωση συγγραμμάτων – εαρινό εξάμηνο 2020 (10-26.4.2020)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 45051/Ζ1/10.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Δηλώσεις – διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26...

Άρθρο

Καθορισμός της διαδικασίας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων (εαρινό εξάμηνο 2020)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1271/9.4.2020 (τ. Β΄) στο οποίο δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. με αριθμό 44726/Ζ1 «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», συνοψίζονται τα ακόλουθα: Η...

Άρθρο

Σχετικά με δυνατότητα αξιοποίησης δωρεάν ηλεκτρονικών συγγραμμάτων @ Εύδοξος

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των δωρεάν ηλεκτρονικών συγγραμμάτων (Heal Link, Κάλλιπος, Δωρεάν Ηλεκτρονικές Σημειώσεις), προτείνεται να αξιοποιηθούν δωρεάν ηλεκτρονικά συγγράμματα που είναι διαθέσιμα στη Γενική Βάση Συγγραμμάτων του Ευδόξου. Προς αυτό το σκοπό, προτείνεται να ακολουθούνται οι Αναλυτικές Οδηγίες προς τις Γραμματείες των Τμημάτων για...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση»

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 15.00-18.00 μέσω της πλατφόρμας Skype for business. Σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου

Άρθρο

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-20 (20.3-20.4.2020): κανόνες

Σε συνέχεια της από 21 Φεβρουαρίου 2020 σχετικής ανακοίνωσης, οι κανόνες που πρέπει να τηρηθούν κατά τη δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020 είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του Τμήματος μέσω της διαδρομής: Προπτυχιακά > Οδηγός Σπουδών > Πρόγραμμα σπουδών > Κανόνες δήλωσης μαθημάτων (εαρινό εξάμηνο 2020). Άμεσος σύντομος σύνδεσμος: https://bit.ly/2Ul2hIf

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής»

Ο σύνδεσμος για την τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business (εκτάκτως την Τρίτη 24 Μαρτίου λόγω της αργίας της Τετάρτης) έχει αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο eclass. Η διδάσκουσα Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά