Σχετικά με ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών 30 Μαρτίου 2023 (ώρα 10.00, αμφιθέατρο Ι-1 @Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

Η ορκωμοσία των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από τα τμήματα που περιήλθαν στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως έχον την αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 52/2022 – (ΦΕΚ Α΄/131/7.7.2022), κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30η Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατάλογος αποφοίτων [αρχείο xls]

Παρακαλούμε όπως οι εν λόγω φοιτητές να προσέλθουν στο χώρο της ορκωμοσίας 1 ώρα πριν την έναρξή της.

Ευχαριστούμε,

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content