Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Θ. Παπασημάκη

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαδικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Θεώνη Παπασημάκη θα παρουσιάσει διαδικτυακά την Τρίτη 31/01/2023 και ώρα 10.00 τη διπλωματική της εργασία με τον τίτλο «Η τέχνη του φωτός στον δημόσιο χώρο: Εγκαταστάσεις φωτός (light installations) σε πόλεις».

Για παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης επικοινωνήστε με τον επιβλέποντα στο: hmerantz@upatras.gr

Η τριμελής επιτροπή

Χρήστος Μεράντζας, αναπληρωτής καθηγητής, επιβλέπων

Δημήτρης Τσώλης, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος

Αλέξανδρος Τενεκετζής, επίκουρος καθηγητής, μέλος

 

Skip to content