Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού»

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ που έχουν δηλώσει για το τρέχον εξάμηνο το Υποχρεωτικό μάθημα «Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού», να επικοινωνήσουν με τον κ. Τσώλη στο e-mail dtsolis@upatras.gr, προκειμένου να συνεννοηθούν για τις λεπτομέρειες της εξέτασης του μαθήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content