Σχετικά με εξέταση περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023

Τα άτομα με ΑΜ 247, 449, 500, 577, 737, 1043, 107106, 1052803, 1056055, 1062357, 1062362, 1062374, 1065615, 1065618, 1065653, 1065685, 1065703, 1071063 παρακαλούνται να ελέγξουν άμεσα το προσωπικό τους email @upnet.gr εφόσον επιθυμούν να βαθμολογηθούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 στα μαθήματα Διακριτά μαθηματικά, Εισαγωγή στους αλγόριθμους, Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων, Αλγόριθμοι και υπολογισμός, Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός.

Εύη Παπαϊωάννου

Skip to content