Διαδικασία δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για άτομα επί πτυχίω (25.11-9.12.2022)

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 25-11-2022 έως και Παρασκευή 9-12-2022 και οι επί πτυχίω φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μόνο εαρινών εξαμήνων.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές μας θα πραγματοποιούν την δήλωση μαθημάτων τους όπως και πριν. Δηλαδή:

  • Οι επί πτυχίω φοιτητές των παλαιών Προγραμμάτων Σπουδών θα εισέρχονται στους συνδέσμους που χρησιμοποιούσαν και παλαιότερα με τους νέους κωδικούς τους upnet id
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές των νεοτέρων Προγραμμάτων Σπουδών (αφού έχουν πρώτα κάνει ανανέωση εγγραφής) θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα εαρινών εξαµήνων στον σύνδεσµο: https://progress.upatras.gr, επιλέγοντας όσα μαθήματα χρειάζονται.

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/-τριες ότι:

  • Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής τους.
  • Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων στο τρέχον εξάμηνο δεν θα εμφανίζεται στις λίστες με τις δηλώσεις των μαθημάτων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2023 και δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει βαθμό από τη συγκεκριμένη εξεταστική.
  • Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μετά την ημερομηνία λήξης περί έγκρισης εκ μέρους της Συνέλευσης εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων, θα απορρίπτονται, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Συνέλευση και θεωρώντας πως υπάρχουν στη διάθεση των φοιτητών μας πολλά μέτρα/μέσα και διαδικασίες ώστε να γίνεται εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Σε περίπτωση προβλήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του τμήματος και για τεχνικό πρόβλημα, με την ομάδα του Ψηφιακού Άλματος στο e-mail: itdesk@upatras.gr.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content