Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022 (14.10-18.11.2022)

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 14-10-2022 έως και Παρασκευή 18-11-2022.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές μας θα πραγματοποιούν την δήλωση μαθημάτων τους όπως και πριν. Δηλαδή:

  • Οι φοιτητές των παλαιών Προγραμμάτων Σπουδών θα συνδέονται στους συνδέσμους που χρησιμοποιούσαν και παλαιότερα με τους νέους κωδικούς τους upnet id.
  • Οι φοιτητές των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (αφού πρώτα κάνουν ανανέωση εγγραφής) θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαµήνου στον σύνδεσµο: https://progress.upatras.gr, επιλέγοντας όσα μαθήματα εμφανίζονται και προσφέρονται στο εξάμηνό τους.

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/-τριες ότι:

  • Κατά τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες που ισχύουν για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023.
  • Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής τους και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου δεν θα εμφανίζεται στις λίστες με τις δηλώσεις των μαθημάτων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2023 και δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει βαθμό από τη συγκεκριμένη εξεταστική, ούτε να παραλάβει συγγράμματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Εύδοξος».
  • Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μετά την ημερομηνία λήξης περί έγκρισης εκ μέρους της Συνέλευσης εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων, θα απορρίπτονται, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Συνέλευση και θεωρώντας πως υπάρχουν στη διάθεση των φοιτητών μας πολλά μέτρα/μέσα και διαδικασίες ώστε να γίνεται εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, θα πρέπει να επικοινωνούν με την ομάδα του Ψηφιακού Άλματος στο e-mail: itdesk@upatras.gr.
Skip to content