Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Επικοινωνία»

Το μάθημα της Πολιτισμικής Επικοινωνίας αντί για Τετάρτη 09.00-12.00 θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 15.00-18.00 (24.05).

Ευχαριστώ

Η διδάσκουσα

Νότα Πάντζου

Skip to content