Δήλωση μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου των επί πτυχίω προπτυχιακών φοιτητών (18.4-8.5.2022)

Οι δηλώσεις μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου (δηλ., χειμερινού) για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ) που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Άλμα/σύστημα progress (δηλ. διαθέτουν ΑΜ της μορφής: 10ΧΧΧΧΧ) θα πραγματοποιηθούν μόνον ηλεκτρονικά στο διάστημα από 18 Απριλίου έως 8 Μαΐου 2022.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content