Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Επικοινωνία»

Η αναπλήρωση του μαθήματος της Πολιτισμικής Επικοινωνίας που δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  30 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο 6 με 9.

Ευχαριστώ

Η διδάσκουσα

Παναγιώτα Πάντζου

Skip to content