Ορκωμοσία προπτυχιακών – μεταπτυχιακών φοιτητών – 13 Απριλίου 2022

Τα άτομα που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ΔΠΠΝΤ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία την 13η Απριλίου 2022, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 έως και την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 μέσω email στο secr-ha@upatras.gr:

  1. αίτηση ορκωμοσίας για λήψη πτυχίου [doc] [pdf]
  2. αντίγραφο ταυτότητας

Τα άτομα που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία την 13η Απριλίου 2022, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 μέσω email στο secr-ha@upatras.gr:

  1. αίτηση ορκωμοσίας [doc] [pdf]
  2. αντίγραφο ταυτότητας
  3. αντίγραφο προπτυχιακού / μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ορκωμοσίας εκπρόθεσμα, παρακαλούμε να φροντίσετε για την υποβολή της αίτησής σας αποκλειστικά εντός της δοσμένης αυστηρής προθεσμίας.

Η σχετική τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτιρίου (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content