Τελικά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2020-21 Τμήμα ΔΠΠΝΤ

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-21

 Απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ αριθμ .33η 10.03.2021 Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας. (ΠΡΩΗΝ ΔΠΠΝΤ)

  Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.:

  • Μάρκος Κατσιάνη…………….(Πρόεδρος)
  • Παναγιώτα Πάντζου………………… (Μέλος)
  • Χρήστος Ζαφειρόπουλος……………..…… (Μέλος)

 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των πιστοποιητικών των σαράντα ενός (41) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι:

α) Ο μέσος όρος βαθμολογίας – 30%

β) ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής – 30%

γ) Κατάθεση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος κατά το υπόδειγμα του EUROPASS – 20%

δ) Κατάθεση επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το υπόδειγμα του EUROPASS – 20%

Κατατάσσει τους υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες ως εξής:

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

AΡ. ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ
1 1062389 8,10
2 1062329 8,10
3 1062397 8,07
4 1062352 7,97
5 1065681 7,78
6 1062320 7,75
7 1064633 7,75
8 1062372 7,65
9 1065706 7,62
10 1062355 7,51
11 1062423 7,50
12 1065700 7,49
13 1065698 7,47
14 1062341 7,46
15 1062342 7,42
16 1065634 7,39
17 1062343 7,34
18 1062401 7,30
19 1062344 7,30
20 1065616 7,27
21 1062395 7,27
22 1065665 7,24
23 1062321 7,21
24 1070370 7,17
25 1065703 7,15
26 1062441 7,11
27 1062335 7,09
28 1065638 7,06
29 1062410 7,04
30 1062417 6,94
31 1062405 6,93
32 1065686 6,92
33 1062353 6,90
34 1062376 6,86
35 1062899 6,76
36 1062332 6,65
37 1065660 6,60
38 1065607 6,49
39 1062360 6,46
40 1065621 6,15
41 1062430 5,87

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 

  • Μάρκος Κατσιάνη…………….(Πρόεδρος) Επίκουρος καθηγητής – Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
  • Παναγιώτα Πάντζου………………… (Μέλος) Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Χρήστος Ζαφειρόπουλος……………..…… (Μέλος) Επίκουρος καθηγητής
Skip to content