Ημέρα: 16 Φεβρουαρίου 2021

Άρθρο

Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Στυλιαρά- Εαρινό εξάμηνο 2020-21

Τα μαθήματα Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων και Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων θα ξεκινήσουν στις 25/2 και 23/2 αντίστοιχα. Λεπτομέρειες σύνδεσης στο eclass των μαθημάτων. O Διδάκων Στυλιαράς Γεώργιος

Άρθρο

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021)

Ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών – Απρίλιος 2021   Τα άτομα που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Τμήματος και επιθυμούν να λάβουν το πτυχίο τους κατά την απονομή Απριλίου 2021*, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Δευτέρα, 08...

Άρθρο

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Τα άτομα που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος, είτε Διδακτορικού Διπλώματος και επιθυμούν να λάβουν το Δίπλωμά τους κατά την απονομή περιόδου Μαρτίου 2021*, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Κυριακή 28.02.2021 μέσω email στο secr-ha@upatras.gr αίτηση ορκωμοσίας [αρχείο word [αρχείο pdf  ] αντίγραφο...

Άρθρο

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Δ. Κουκόπουλος

Θέμα: Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Δ. Κουκόπουλος Τα μαθήματα που διδάσκω στο εαρινό εξάμηνο εκκινούν την Δευτέρα 22.02.2021. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές όπως εγγραφούν στο eclass για την εύρεση των αντίστοιχων συνδέσμων. Δευτέρα 09:00-12:00 T806 YE Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου Τετάρτη 09:00-12:00 T606 YE Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων Ο διδάσκων Δ. Κουκόπουλος

Skip to content