Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Κατερίνας Κούγκολου

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Κατερίνας Κούγκολου με τίτλο:

«Ζητήματα αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων. Μελέτη περίπτωσης κτιρίου Αρβανίτη (οικία Ρήγα) στο Αγρίνιο»

η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΔΠΠΝΤ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Για την παρακολούθηση παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την επιβλέπουσα καθηγήτρια, e-mail:dmoga@upatras.gr

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά, καθηγήτρια (επιβλέπουσα)
Γιώργος Στυλιαράς, αναπληρωτής καθηγητής (μέλος)
Θεόδωρος Κουτσομπίνας, επίκουρος καθηγητής (μέλος)

Skip to content