Πρακτική άσκηση: κατάλογος εντύπων

Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών για την Πρατική Άσκηση, στην ενότητα Έντυπα > Έντυπα Πανεπιστημίου Πατρών, υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να τηρούνται και να υποβάλλονται στα διάφορα στάδια εξέλιξης της πρακτικής άσκησης (έναρξη, πραγματοποίηση, λήξη).

Τα άτομα που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση μπορούν να συμπληρώνουν καθημερινά το ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου (timesheet). Τα συμπληρωμένα «ημερολόγια εργασιών ασκούμενου» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να υποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Skip to content