Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Θ. Καρύπη

Την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 12.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Θεοδώρας Καρύπη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο: «Οι καπναποθήκες του Αγρινίου και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές του δημοτικού».

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Καθηγήτρια (επιβλέπουσα)

Skip to content