Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2020 (για άτομα επί πτυχίω, 3-21.2.2020)

Με απόφαση της 13ης / 27.01.2020 Συνέλευσης του Τμήματος, αποφασίστηκε μόνο για άτομα επί πτυχίω εξεταστική περίοδος στο διάστημα 3 έως 21 Φεβρουαρίου 2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content