Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Διαχείριση»

Την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα λόγω απουσίας της διδάσκουσας στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδριο. Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.

Η διδάσκουσα

Παναγιώτα Πάντζου

Skip to content