Ανακοίνωση για το μάθημα «Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης»

Την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019, δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος «Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης».

Θα αναπληρωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η διδάσκουσα

Ιλιάνα Ζάρρα

Skip to content