Ανακοίνωση για το μάθημα «Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας»

Το μάθημα «Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας» της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θα αναπληρωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η διδάσκουσα

Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Skip to content