Ημέρα: 29 Αυγούστου 2019

Αρχική / 2019 / Αύγουστος / 29 (Πέμπτη)
Άρθρο

Διαδικασία διαγραφής φοιτητών

Φοιτητές που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών* θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση διαγραφής (μορφή doc), η οποία θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, και να την αποστείλουν σε φάκελο υπόψη της Γραμματείας του Τμήματος, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών...

Skip to content