Μήνας: Ιούνιος 2019

Αρχική / 2019 / Ιούνιος
Άρθρο

Ενημέρωση για αξιολόγηση γραπτών εξετάσεων Ιουνίου 2019

Την Τρίτη 18/9 και την Τετάρτη 19/9 και ώρα 10:00-11:00 μπορείτε να ενημερωθείτε στο γραφείο μου για τα γραπτά των εξετάσεων στα μαθήματα: «Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων» (Β’ ‘Ετος), «Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων» (Γ’ ‘Ετος), «Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα» (Δ’ ‘Ετος) και «Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου» (Δ’ ‘Ετος). Ο διδάσκων Δημήτρης...

Άρθρο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Ε. Θεοδώρου

Tην Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, ώρα 12.00, στο Εργαστήριο Η/Υ, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κ. Ελένης Θεοδώρου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο «Εικονικές εκθέσεις. Εκθέτοντας την εμπειρία της πόλης του Αγρινίου». Καλή Τζώρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια (επιβλέπουσα)

Άρθρο

Ανακοίνωση για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Υλικός Πολιτισμός»

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με βάση το διάγραμμα του μαθήματος και την εξεταστέα ύλη που ανακοίνωσε η Ρ. Ζερβού στο χειμερινό εξάμηνο 2018-19 και είναι αναρτημένη στο e-class. Η εξεταστέα ύλη σε μορφή αρχείου pdf Η διδάσκουσα Κλειώ Γκουγκουλή

Άρθρο

Ανακοίνωση για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στο Λαϊκό Πολιτισμό»

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με βάση το διάγραμμα του μαθήματος και την εξεταστέα ύλη που ανακοίνωσε η Ρ. Ζερβού στο χειμερινό εξάμηνο 2018-19 και είναι αναρτημένη στο e-class. Η εξεταστέα ύλη σε μορφή αρχείου pdf Η διδάσκουσα Κλειώ Γκουγκουλή

Άρθρο

Ανακοίνωση για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Λαϊκά Δρώμενα, Τελετουργίες, Αναπαραστάσεις»

Εξεταστέα ύλη (σύμφωνα με την αρθρογραφία ανά μάθημα, βλ. διάγραμμα) Η εξεταστέα ύλη σε μορφή αρχείου pdf Eriksen 342-356, Κάβουρας 45-56 και 71-74, Πούχνερ 199-206 (το άρθρο της Κυριακίδου- Νέστορος αφαιρέθηκε από την ύλη). Κακούρη όλο (χωρίς πολλές λεπτομέρειες), Κυριακίδου-Νέστορος 91-110, Παπακώστας όλο, Πούχνερ: οι σελ,233-245, 248-255,257-259, 267-268 πολύ περιληπτικά. Έμφαση στις σελ. 272-281. Αυδίκος...

Άρθρο

Ανακοίνωση για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού»

Εξεταστέα ύλη (σύμφωνα με την αρθρογραφία ανά μάθημα, βλ. διάγραμμα) Η εξεταστέα ύλη σε μορφή αρχείου pdf Ενότητα Ι: Το παιχνίδι Αυγητίδου 13-21, Huizinga 28-29 και 49-52, Laburthe-Tolra -Warnier 258-259, Schwartzman κεφ.4 Schwartzman κεφ.4. και ΕΙΤΕ Γκουγκουλή 2000, 14-27 και 40-68, ΕΙΤΕ Γκουγκουλή2001, 57-64. Αυγητίδου 22-28, Schwartzman κεφ.6. και ένα από τα παραδείγματα αναλύσεων, είτε...

Άρθρο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Δ. Λουκοπούλου

Την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, ώρα έναρξης 11.15, στην αίθουσα υπολογιστών του Τμήματος, η κ Δήμητρα Λουκοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που εκπόνησε με τίτλο «Πολιτιστική Διαχείριση και Τουρισμός στην πόλη του Αγρινίου». Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων)

Άρθρο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Ε. Τσέλιου

Την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, ώρα έναρξης 10.30, στην αίθουσα 102, η κ Ευμορφία Τσέλιου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που εκπόνησε με τίτλο «Το Σύγρονο Σχολείο ως Χώρος Παραγωγής Πολιτισμού μέσα απο τα Πολιτιστικά Προγράμματα.Το Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου Αγρινίου και οι Επιρροές του«. Θεόδωρος Κουτσομπίνας,...

Skip to content