Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Ε. Θεοδώρου

Tην Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, ώρα 12.00, στο Εργαστήριο Η/Υ, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κ. Ελένης Θεοδώρου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο «Εικονικές εκθέσεις. Εκθέτοντας την εμπειρία της πόλης του Αγρινίου».

Καλή Τζώρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια (επιβλέπουσα)