Ανακοίνωση για το μάθημα “Πολιτισμική Διαχείριση»

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Πολιτισμική Διαχείριση ότι πρέπει να επιλέξουν το ακριβές θέμα της εργασίας τους, δηλαδή τη θέση για την οποία θα συντάξουν ένα διαχειριστικό σχέδιο, μέχρι την Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018, κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα. Διευκρινίζεται ότι η θέση δεν πρέπει να βρίσκεται ήδη στον κατάλογο της Ουνέσκο.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει ήδη θέμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα πριν από το πέρας της προθεσμίας.

Email επικοινωνίας mina.dragouni@gmail.com

Εκ μέρους της διδάσκουσας

Skip to content