Σχετικά με RSS feeds μέσω Chrome

Θα παρατηρήσατε, ίσως, ότι όταν επισκέπτεστε κάποιο RSS feed χρησιμοποιώντας Chrome λαμβάνετε απλό κείμενο (xml) αντί για μορφοποιημένο κείμενο (html). Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν όλοι browsers ενσωματωμένη (built-in) τη δυνατότητα σωστής εμφάνισης των RSS feeds. O Chrome, για παράδειγμα, ΔΕΝ έχει αυτή τη δυνατότητα.

Ωστόσο, το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί ως εξής: ανοίξτε το Chrome και επισκεφθείτε το εξής URL: http://goo.gl/bAQAK9 όπου παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης στο Chrome του RSS Subscription Extension (by Google). Επιλέξτε Add to Chrome, όπως φαίνεται στο screenshot στο τέλος του μηνύματος. Ξαναεπισκεφθείτε το RSS feed που επιθυμείτε. Θα εμφανιστεί πλέον κανονικά!!

 

Skip to content