Αστικός χώρος & γεωγραφική αναπαράσταση

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Αστικός χώρος & γεωγραφική αναπαράσταση

Αστικός χώρος & γεωγραφική αναπαράσταση

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης

Το μάθημα συνιστά μία διαδρομή στην αναπαράσταση του γεωγραφικού χώρου της πόλης από την Αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Εξετάζονται παραδείγματα ιστορικών χαρτών και απεικονίσεων, πραγματοποιούνται αναφορές σε χάρτες σταθμούς στην Ιστορία της Χαρτογραφίας, καθώς και σε εναλλακτικούς τύπους χαρτογραφικών συνθέσεων (π.χ. τοπολογικοί χάρτες). Διερευνώνται οι προεκτάσεις της χρήσης νέων μεθόδων χωρικής απεικόνισης με παραδείγματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και συναφών τεχνολογιών (Google Earth, 3D city models) και παρουσιάζονται σύγχρονες μέθοδοι αναπαράστασης και ανάλυσης του αστικού χώρου (π.χ. Space Syntax, mental maps). Η γνωριμία με τα διαφορετικά χαρτογραφικά προϊόντα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών στοιχείων χαρτογραφικού σχεδιασμού κάτω από το πρίσμα της συμμετρικής ανάλυσης του χάρτη ως υλικού δράστη, μέσου επικοινωνίας και στοιχείου κοινωνικοπολιτικής διαμόρφωσης στο αστικό περιβάλλον.

 

Skip to content