Κατηγορία: Υποτροφίες

Άρθρο

Υποτροφίες HELMEPA

H «Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» προκηρύσσει τρεις υποτροφίες ύψους 15.000€ η κάθε μία. Προθεσμία κατάθεσης αίτησης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018.

Skip to content