Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας και Σχετικές Οδηγίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Ι-1, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο,

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

 

14:00 μμ    Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ( 54 άτομα)

(Ακολουθεί λίστα με τους  Αριθμούς Μητρώων των φοιτητών που θα ορκιστούν)

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε δημόσια τελετή ορκωμοσίας και απονομής
πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων
Σχολών, Προέδρων Τμημάτων ή εκπροσώπων τους), οι οποίοι συμμετέχουν στην τελετή με την
τήβεννο του Ιδρύματος

Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πάτρα είναι το Αμφιθέατρο
i-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών

Πληροφορίες για πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο Πατρών, στο Αγρίνιο και στο
Μεσολόγγι, μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο:
https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/prosvasi-stin-panepistimioupoli-patras

Το κείμενο του όρκου των προπτυχιακών αποφοίτων, χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και
διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος.
Όσοι/-ες εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της
τιμής και της συνειδήσεώς των.

Η επίδοση των πτυχίων/διπλωμάτων γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά

Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις
οικογένειές τους, μεριμνάται ώστε να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας,
όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και
φαγητού, καθώς και η χρήση ειδών πάρτι (σερπαντίνων, κομφετί, καραμουζών κλπ.) στο χώρο
διεξαγωγής των τελετών, στους κοινόχρηστους χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο της
Πανεπιστημιούπολης.

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, σας
ενημερώνουμε ότι, οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών,
βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των τελετών λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων
και των παρευρισκόμενων επισκεπτών από διαπιστευμένους φωτογράφους, εικονολήπτες. Με τη
συμμετοχή σας στις τελετές δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων
εικόνας/ήχου και συναινείτε σε αυτήν. Όποιος ή όποια δεν αποδέχεται την πιθανότητα να
φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί, παρακαλούμε να το δηλώσει στο (panen@upatras.gr), προκειμένου
να κατευθυνθεί σε θέσεις εκτός εμβέλειας της φωτογράφησης ή της βιντεοσκόπησης. Ο αριθμός των
θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. Πληροφορίες σχετικά με
την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο:
https://www.upatras.gr/privacy-policy/ ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(dpo@upatras.gr).

Οι υπό ορκωμοσία απόφοιτοι/ες συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την

έναρξη της τελετής, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο. Μετά το πέρας της τελετής,
επιστρέφουν υποχρεωτικά & ενυπογράφως την τήβεννο.

Στις τελετές θα συμμετάσχουν οι ορκιζόμενοι/-ες, συνοδευόμενοι, από πέντε (5) το πολύ
άτομα/ορκιζόμενο-η. Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της
τελετής μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους
κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των τελετών
ορκωμοσίας.

Το πρόγραμμα των τελετών ενδέχεται να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των τελετών
ορκωμοσίας.

 

Εκ της Γραμματείας

 

 

————— Λίστα με τους  Αριθμούς Μητρώων των φοιτητών που θα ορκιστούν —————————-

 

Τμήμα Αποφοίτησης Αρ.Μητρώου
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1030
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1076
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1152
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1162
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1254
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1298
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1301
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1309
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1318
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1413
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1488
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1492
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1493
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1500
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1503
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1515
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1520
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1556
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1607
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1613
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 1614
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 2518
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 228
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 386
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 518
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 2122
ΔΟΕΠΤΜ ΤΕΙ ΔΕ 810
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077581
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077524
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077644
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077499
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1078616
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077589
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077650
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077561
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077531
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077606
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077559
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1078617
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077536
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1077576
ΔΠΠΝΤ 1062401
ΔΠΠΝΤ 1052797
ΔΠΠΝΤ 972
ΔΠΠΝΤ 1062376
ΔΠΠΝΤ 1065689
ΔΠΠΝΤ 1062322
ΔΠΠΝΤ 1065622
ΔΠΠΝΤ 1052790
ΔΠΠΝΤ 1065634
ΔΠΠΝΤ 1065684
ΔΠΠΝΤ 1069243
ΔΠΠΝΤ 1062387
ΔΠΠΝΤ 1064633
Skip to content