Απαλλακτικές Εργασίες από διδάσκοντα κ. Φείδα Χρήστο

Δίνονται με απαλλακτική εργασία κατά την ενημέρωση του διδάσκοντα:

  • Δομημένος Προγραμματισμός
  • Οπτικός Προγραμματισμός
  • Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
  • Διάχυτος Υπολογισμός με εφαρμογές στον Πολιτισμό.
Skip to content