Ημερίδα «Μapping Cultural Heritage: Exploring Places»

Την Παρασκευή, 08/04/2022, θα διεξαχθεί υβριδικό σεμινάριο σε συνεργασία της ΑΜΚΕ ΔΙΠΥΛΟΝ και της Γαλλικής Σχολής Αθηνών με επίκεντρο την ανταλλαγή καλών πρακτικών στις ψηφιακές εφαρμογές στην Ιστορία και την Αρχαιολογία.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Efa: https://www.efa.gr/images/manifestations/2022/colloques/2022-04-08-DIPYLON_programme.pdf

Η εγγραφή για την απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω Zoom είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στη σελίδα: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5aKDkM92QZu14sgBcchDuQ

Skip to content