Παραίτηση Ασκούμενου από την Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης,

αλλά για δικούς τους λόγους αποφασίζουν να μην την πραγματοποιήσουν

θα πρέπει να στέλνουν στη Γραμματεία του Τμήματος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης ασκούμενου_ΠΑ-1 για να λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Εκ της Γραμματείας

 

Skip to content