Δήλωση μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2020-21 ( 15.03.2021 εως 18.04.2021 )

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του τμήματος ΔΠΠΝΤ   που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Άλμα – σύστημα progress (με κωδικο ΑΜ: 10ΧΧΧΧΧ)

και στο classweb. ( (με κωδικο ΑΜ: ΧΧΧΧ)

για το εαρινό  εξάμηνο 2020-21 θα πραγματοποιηθούν μόνον ηλεκτρονικά στο διάστημα από 15.03.2021 εως 18.04.2021.

Οι επι πτυχίω φοιτητές θα προβούν αρχικά σε δήλωση των μαθημάτων του εαρινού  εξαμήνου. Μετά το πέρας των δηλώσεων (με νέα ανακοίνωση της Γραμματείας) θα προβούν σε δήλωση των μαθημάτων του χειμερινού  εξαμήνου.

ΔΠΠΝΤ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 20 -21

εκ της Γραμματείας

 

 

*Η δικτυακή πύλη για ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και του Τμήματος ΔΠΠΝΤ θα είναι ανοικτή από 15/03/2021 έως και 18/04/2021, 24:00.

Skip to content