Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Στυλιαρά

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα

EDG505 Πολυμεσικές Εφαρμογές

EDG605 Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων

EDG706 Προχωρημένα Θέματα Πολυμέσων

EDG806 Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων

να δηλώσουν μέσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ μέχρι και την Κυριακή 24/1/2021.

ο Διδάσκων

Γ.Στυλιαράς

Skip to content