Δήλωση μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου των επί πτυχίω προπτυχιακών φοιτητών ( 09.12.2020 – 21.12.2020 )

Οι δηλώσεις μαθημάτων  μη αντιστοίχου εξαμήνου  (ΕΑΡΙΝΟΥ) για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές του τμήματος ΔΠΠΝΤ  που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Άλμα – σύστημα progress (με κωδικο ΑΜ: 10ΧΧΧΧΧ)  θα πραγματοποιηθούν μόνον ηλεκτρονικά στο διάστημα από 09.12.2020 έως 21.12.2020.

 

Skip to content