ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Από τις 19.11.2019 το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκεται υπό κατάληψη από φοιτητές του καταργηθέντος Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών που ζητούν επανίδρυσή του.
Αυτή η κατάσταση δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία που υπηρετεί το Τμήμα και δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας -Αρχαιολογίας κατανοούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κατάργηση και νιώθουν απόλυτα την αγωνία των διαμαρτυρόμενων φοιτητών για το μέλλον τους.
Καλούμε την Πρυτανεία και την Πολιτεία να δώσουν άμεσα τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για τους φοιτητές μας και να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο στην ομαλοποίηση της κατάστασης.

Skip to content