Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Περί πόλεως λόγοι»

Οι εξετάσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος «Περί πόλεως λόγοι» θα γίνουν την Παρασκευή 08/02/2019, ώρες 4-6.

Ο διδάσκων

Χρήστος Ζαφειρόπουλος

Skip to content