Πράξη σύνθεσης Συνέλευσης του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών (1.12.2018 – 30.11.2019)

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1320/41650/17.12.2018 σχετική Πράξη, ενημερώνουμε για τη σύνθεση της Συνέλευσης του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το διάστημα 1.12.2018 – 30.11.2019.

Εκ μέρους της Γραμματείας του Τμήματος

Skip to content