Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών»

Το μάθημα “Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 10/12/2018.

Αναπλήρωση 12/12/2018, 12:00-15:00.

Ο διδάσκων,

Δημήτριος Τσώλης

Skip to content