Ανακοίνωση για το μάθημα «Αγγλικά για γενικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς»

Ανακοινώνεται ότι θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Αγγλικά για γενικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς» την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρες 12.00-15.00.

Η διδάσκουσα

Ράνια Κατσάρα

Skip to content