Μεταβατικές Διατάξεις για Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2018-19

Το μάθημα Αρχαία Ιστορία Ι δεν προσφέρεται. Οι φοιτητές που το οφείλουν θα εξετάζονται για ένα ακαδ. έτος, ήτοι το 2018-19 στο εν λόγω μάθημα μαζί με τους επί πτυχίω φοιτητές. Από το ακαδ. έτος 2019-20 και μετά όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα «Αρχαία ιστορία Ι» θα εξετάζονται στο μάθημα: «Υ101 Αρχαιολογία και προϊστορικοί πολιτισμοί στο Αιγαίο».

Το μάθημα Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων δεν προσφέρεται. Οι φοιτητές που το οφείλουν θα εξετάζονται για ένα ακαδ. έτος, ήτοι το 2018-19 στο εν λόγω μάθημα μαζί με τους επί πτυχίω φοιτητές. Από το ακαδ. έτος 2019-20 και μετά όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα «Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων» θα εξετάζονται στο μάθημα: «ΕΠ607 Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις».

Το μάθημα Αρχαία Ιστορία ΙΙ δεν προσφέρεται. Οι φοιτητές που το οφείλουν θα εξετάζονται για ένα ακαδ. έτος, ήτοι το 2018-19 στο εν λόγω μάθημα μαζί με τους επί πτυχίω φοιτητές. Από το ακαδ. έτος 2019-20 και μετά όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα «Αρχαία ιστορία ΙΙ» θα εξετάζονται στο μάθημα: «Π701 Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά».

Το μάθημα Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου δεν προσφέρεται. Οι φοιτητές που το οφείλουν θα εξετάζονται για ένα ακαδ. έτος, ήτοι το 2018-19 στο εν λόγω μάθημα μαζί με τους επί πτυχίω φοιτητές. Από το ακαδ. έτος 2019-20 και μετά όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου» θα εξετάζονται στο μάθημα: «ΕΠ807 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία».

Skip to content