ΠΜΣ ”Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις” 2018-19: ενδεικτική ύλη γραπτών εισιτηρίων εξετάσεων

Το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στην υπ’αριθμ. 1η /6.9.2018 Συνέλευση, ενέκρινε την

ενδεικτική ύλη γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ ” ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19:

1. Νικολαΐδου, Σ. (1993), Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου, Αθήνα, Παπαζήσης, Μέρος Α,  Κεφ. 3, σελ. 160-211.

2. Stevenson, D. (2007), Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Αθήνα, Κριτική.

3. Γιαννακόπουλος, Κ – Γιαννιτσιώτης, Γ. (επιμ.) (2010), Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

4. Ζευγώλης Δ., Στυλιαράς Γ. (2011), ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Χρήση τεχνολογιών και εφαρμογές με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Θεσσαλονίκη, Τζιόλα 2011.

5. Rosen, K. H. (2018), Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, Θεσσαλονίκη, Τζιόλα (ενδεικτικές σελίδες: 9-53, 63-98, 104-135, 147-153, 329-340, 348-353, 545-569).

6. Ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά βοηθήματα:

Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για την προκήρυξη εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα.

εκ της Γραμματείας

Skip to content