Κ. Θάνος: Μια ερμηνευτική προσέγγιση του Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου. Πρόταση ψηφιακής εγκατάστασης και μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία μιας πολυαισθητηριακής εμπειρίας

Κ. Θάνος: Μια ερμηνευτική προσέγγιση του Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου. Πρόταση ψηφιακής εγκατάστασης και μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία μιας πολυαισθητηριακής εμπειρίας

Tην Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19.30, στο εσωτερικό του Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Θάνου, μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο «Μια ερμηνευτική προσέγγιση του Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου. Πρόταση ψηφιακής εγκατάστασης και μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία μιας πολυαισθητηριακής εμπειρίας».

Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας στο εσωτερικό του μνημείου, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (email: constantinosthanos@upatras.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Τριμελής Επιτροπή

Καλή Τζώρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα)

Δημήτρης Δαμάσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιώργος Στυλιαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Skip to content