πATRAS SCIENCE FESTIV@l

πATRAS SCIENCE FESTIV@l

Το «Patras Science Festival 2019» με θέμα «Το Μέλλον της Επιστήμης – (το) δικό μας παρόν« θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και σε επιλεγμένα σημεία στην πόλη, από 8 έως 11 Μαΐου 2019.

Skip to content