Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Θεωρία»

Παρακαλούνται μόνο οι επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές του συνόλου των μαθημάτων μου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία κατάθεσης απαλλακτικής εργασίας (Πολιτισμική Θεωρία & Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού) να προχωρήσουν άμεσα την εγγραφή τους στο σύστημα https://exams.eclass.upatras.gr/.

Η εγγραφή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι η μόνη που τους παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του συγκεκριμένου μαθήματος, όπου και έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες εξέτασης, όπως και ο σχετικός σύνδεσμος στο skype for business.

Η διαδικασία είναι απαραίτητη γιατί με την εγγραφή τους στο σύστημα οι εξεταζόμενες/οι φοιτήτριες/τές αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις (σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου και τις συστάσεις/οδηγίες του Πανεπιστημίου Πατρών).

Ο διδάσκων

Skip to content