Αρχαία Ιστορία ΙΙ*

Αρχαία Ιστορία ΙΙ*

* Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το συγκεκριμένο μάθημα δεν προσφέρεται. 

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [5034]: Ο ελληνιστικός κόσμος, Walbank Frank Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [33153273]: Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, J.H. Gehrke Λεπτομέρειες