Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων*

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων*

ΕΠ607 Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων*

* Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το συγκεκριμένο μάθημα δεν προσφέρεται. 

** Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το μάθημα προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο για το 3ο και 4ο έτος ως «ΕΠ802 ΠΕΕ Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων«

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου στην αρχαία Ελλάδα, έτσι όπως μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε μέσα από τους αρχαίους συγγραφείς, τις επιγραφές, αλλά και τα υλικά κατάλοιπα, που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τα ευρήματα που σχετίζονται με τις διάφορες εκδηλώσεις της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής στην αρχαιότητα.

Προσεγγίζονται τα ακόλουθα θέματα: Η συμμετοχή των ελεύθερων πολιτών στην διοίκηση των πόλεων, των Κοινών και των βασιλείων της αρχαίας Ελλάδας. Δικαιώματα και υποχρεώσεις, δυνατότητες και προϋποθέσεις ανάδειξης στα αξιώματα. Πολίτες “ευεργέτες” των ελληνικών πόλεων. Βασιλείς “ευεργέτες” των ελληνικών κρατών κατά την ελληνιστική περίοδο. Η σημασία και το περιεχόμενο της “ευεργεσίας” στα αρχαία ελληνικά κράτη και η εξέλιξή της μέχρι την ρωμαϊκή εποχή.

Οι πηγές της δουλείας και η απασχόληση των δούλων στα πλαίσια της οικίας, αλλά και στις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες. Απελευθερώσεις δούλων μέσω ανάθεσής τους σε θεότητες.

Η εκπαίδευση των νέων στην αρχαιότητα. Το γυμνάσιο ως χώρος καλλιέργειας του πνεύματος και άσκησης του σώματος. Η οργάνωση των “παίδων” και των “νέων” στην αρχαία Ελλάδα και οι τελετές μετάβασης των νέων και των δύο φύλων από την παιδική στην εφηβική και από την εφηβική στην ώριμη ηλικία.

Η πολεμική εκπαίδευση, ο οπλισμός και οι μέθοδοι στρατολόγησης στα ελληνικά κράτη. Η απόδοση τιμών στους πεσόντες από το κράτος και η μέριμνα για τους αναπήρους πολέμου, τα ορφανά και τις χήρες.

Η θέση της θρησκείας στην πολιτική, την κοινωνική και την ιδιωτική ζωή. Μαντικές λατρείες και μυστήρια. Ιερά και γιορτές με πανελλήνια εμβέλεια, γνωστοποίηση των πανελληνίων εορτών στα ελληνικά κράτη και η σημασία της συμμετοχής των Ελλήνων σε αυτές.

Ο ρόλος των “συλλόγων” (“θιάσων”, “οργεώνων”, κ.λπ.) – θρησκευτικών και επαγγελματικών – στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Η δομή, τα μέλη και οι δραστηριότητές τους.

Η περιποίηση του σώματος, η ενδυμασία, τα φαγητά, οι διασκεδάσεις.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [59365225]: Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, FLACELIERE ROBERT Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [44039]: Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, Blanck Horst Λεπτομέρειες