Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο