Αθανασιάδη Βάνα

Προσωπικό Γραμματείας

Σπουδές

  • Πτυχίο Λογιστικής, Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Χαλκίδας
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΜΒΑ), Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών