Ανακοίνωση για το μάθημα «Θέματα λαϊκού πολιτισμού»

Την Τετάρτη 01/06/2022 την ώρα του εργαστηρίου (15:00-17:00) θα γίνει παρουσίαση των απαλλακτικών και των προαιρετικών εργασιών στην αίθουσα 104.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσίαση των εργασιών είναι υποχρεωτική.

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή

Skip to content