Ανακοίνωση για το μάθημα «Ψηφιακή επεξεργασία περιεχομένου ΙΙΙ»

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος «Ψηφιακή επεξεργασία περιεχομένου – 3» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Μαρτίου 17:00-21:00. Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές να εγγραφούν στο
e-class του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Κοσμόπουλος

Skip to content